Paratowyd y ddogfen hon ar gyfer timau caffael, uwch reolwyr, gwasanaethau caffael, rheolwyr cyfleusterau a gweithredol, aelodau etholedig a thimau gwastraff llywodraeth genedlaethol a lleol, iechyd, addysg, y gwasanaethau brys a chyrff eraill yn y sector cyhoeddus. Mae’n cynnig gwybodaeth sylfaenol y gall cyrff cyhoeddus yng Nghymru ei ddefnyddio ar gyfer mynd i’r afael ag effaith amgylcheddol plastig.

Gall yr wybodaeth a ddarperir yma gefnogi cyrff cyhoeddus i wneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth a sicrhau nad yw dewisiadau caffael yn arwain at ganlyniadau anfwriadol (fel mwy o wastraff bwyd neu allyriadau carbon, neu halogi ffrydiau ailgylchu gyda deunyddiau anaddas). Er mai ar blastigion untro a phlastigion pacio y mae’r canllaw hwn yn canolbwyntio, mae’n cynnwys prosesau ac adnoddau syml y gall sefydliadau eu defnyddio i oleuo gwneud penderfyniadau a dewisiadau prynu mewnol ar gyfer pob deunydd sy’n cynnwys plastig ac i gyflawni atebion sy’n briodol i’r cyd-destun a’r lleoliad.

Cefnogi caffael cynaliadwy yn y sector cyhoeddus yng Nghymru

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • WRAP-canllaw-caffael-2019.pdf

    PDF, 4.22 MB

    Lawrlwytho

Tagiau

Sectorau

Sector cyhoeddus