Adnoddau

Offeryn
1 Rhagfyr 2021

Mae WRAP Cymru wedi datblygu’r adnodd hwn ar gyfer Mapio Deunyddiau Gylchol Cymru – adnodd defnyddiol ar gyfer rhanddeiliaid ar draws y gadwyn plastigion a phapur yng Nghymru.

Mae’n cynnig darlun rhyngweithiol, gweledol o raddfa’r sector plastigion a phapur yng Nghymru, yn plotio lleoliadau busnesau ac yn helpu i ddangos lleoliadau clystyrau.

Mentrau:
  • Deunydd Eilgylch mewn gweithgynhyrchu
  • Pecynnau plastig
  • Cronfa Economi Gylchol
Sector:
  • Cynhyrchwyr
  • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau
Offeryn
29 Gorffennaf 2020

Mae Llywodraeth Cymru a WRAP Cymru’n ymwybodol bod nifer o sefydliadau’n wynebu heriau sylweddol o ganlyniad i COVID-19. Fel ymateb i hyn, rydym wedi gwneud newidiadau i’r Gronfa Economi Gylchol gwerth £6.5miliwn, sydd wedi’u cynllunio er mwyn cefnogi mwy fyth o sefydliadau yn gyflymach.

Mentrau:
  • Cronfa Economi Gylchol
Sector:
  • Cynhyrchwyr
  • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau
Offeryn
17 Gorffennaf 2020

Sylwer, er nad yw WRAP Cymru yn cynnig cefnogaeth sefydlu gwerth ar hyn o bryd, mae cyfres o astudiaethau achos, adroddiadau ac offer am ddim ar gael.

Mentrau:
  • Bwyd a diod
  • Sefydlu gwerth