tangled christmas lights

Cymru yn Ailgylchu: Asedau Nadolig

Mae’r casgliad hwn ar thema’r Nadolig yn cynnwys asedau sefydlog a baneri’r wefan i’w defnyddio ar gyfryngau cymdeithasol a gwefannau.

Mae’r asedau ar gyfer cymysgedd o ddeunyddiau allweddol, ac maent yn ffotograffig o ran arddull.

Yr eitemau/cynhyrchion sy'n ymddangos yn yr asedau yw:

  • Goleuadau Nadolig (trydanol)
  • Siwmper Nadolig (tecstilau)
  • Casys mins pei (ffoil metel)
  • Crafion bwyd oddi ar y plat (gwastraff bwyd)
  • Poteli gwydr (gwydr)
  • Cardiau Nadolig (cardboard)
  • Coed Nadolig go iawn (gwastraff gardd)
  • Papur lapio (gwastraff na ellir ei ailgylchu)