Cychwyn Arni

Mae’r fideos arddangos isod yn dangos ichi sut i gael yr wybodaeth y mae ei hangen arnoch o’r Map Deunyddiau Gylchol. 

Mae’r tab hwn yn dangos y nifer o safleoedd gwastraff ym mhob awdurdod lleol. Gallwch rannu’r data yn ôl awdurdod lleol a’r math o safle. Mae’r tab nesaf, Mathau o Drwyddedau, yn dangos y safleoedd gwastraff ym mhob ardal awdurdod lleol.

 

Tagiau