Defnyddio Cynnwys Eilgylch – Prosiect o fewn y gadwyn gyflenwi

Treial Polypropylen (PP) ar gyfer y Sector Meddygol a’r Sector Nwyddau ar gyfer y Cartref

Amcan y prosiect hwn yw arddangos defnydd llwyddiannus o gynnwys eilgylch ar gyfer cynhyrchu cadi gwastraff bwyd; fflap tryloyw a gyflenwir fel rhan o gynhwysydd nodwyddau meddygol; a chynhwysydd nodwyddau meddygol gan ddefnyddio prosesau amgen, fel labelu yn y mowld, i oresgyn cyfyngiadau’r deunydd o ran lliw, gorffeniad yr arwyneb a halogiad gweledol.

Gobeithir y bydd hyn yn ysgogi meddwl o’r newydd wrth ddylunio nwyddau a fydd, yn y pen draw, yn gyrru’r galw am PP eilgylch ac yn cryfhau’r economi gylchol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae nwyddau targed yn cynnwys y canlynol, sydd oll yn cael eu cynhyrchu o ddeunydd PP, ac mae gan bob un fanyleb wahanol o ran nodweddion ffisegol a pherfformiad mecanyddol.

Cadi gwastraff bwyd / compost lliw golau, 2.5l i’w ddefnyddio yn y tŷ, wedi’i wneud o gyd-bolymer PP. Cliciwch yma i weld diweddariad ar gynnydd

Fflap tryloyw o liw naturiol, a gyflenwir fel rhan o gynhwysydd nodwyddau meddygol, wedi’i wneud o homobolymer PP. Cliciwch yma i weld diweddariad ar gynnydd

Cynhwysydd nodwyddau meddygol du, sydd angen PP tymheredd isel, ac sy’n gallu gwrthsefyll trawiadau, i fodloni safonau cydymffurfio. Cliciwch yma i weld diweddariad ar gynnydd

Mae partneriaid y treial yn cynnwys: Technia Business Solutions Ltd (partner arweiniol); Addis Housewares Ltd; Frontier Plastics Ltd; a Synergy Plastics Ltd; a Synergy Plastics Ltd. Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau eraill, fel Canolfan BioGyfansoddion Prifysgol Bangor a Choleg Peirianneg Prifysgol Abertawe.

Nôl i Prosiectau o fewn y gadwyn gyflenwi