Canllawiau Brand Cymru yn Ailgylchu a ‘Recycle Now’ 2020

Gwybodaeth

Diweddarwyd ‘Our Brand Guidelines’ i gynnwys canllawiau newydd ar gyfer defnyddio brandiau, negeseuon a delweddau Cymru yn Ailgylchu a ‘Recycle Now’ ar gyfer 2019 a thu hwnt. Mae'n llawn arweiniad a help defnyddiol i sicrhau bod logos, tôn y llais, teipograffeg, lliwiau a ffotograffiaeth y brandiau yn cael eu defnyddio mewn ffordd sy'n cynrychioli ac yn amddiffyn cyfanrwydd y brand yn gywir.

Wedi'i ddiweddaru Ddiwethaf

10 Awst 2021

Fformatau Ffeiliau

pdf

Ardaloedd

DU Cymru

Math

Canllawiau brand Canllaw

Ymgyrchoedd

Cymru yn Ailgylchu

Hawlfraint

WRAP

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.