Cymru Ailgylchu: Marc brand ‘ailddefnyddio’ dwyieithog

Marc brand ‘ailddefnyddio’ dwyieithog i bartneriaid yng Nghymru ei ddefnyddio ar ddeunyddiau y gellir eu hailddefnyddio, fel bocsys cardbord o ansawdd da.

Gallwch ddefnyddio’r rhain i gyfleu eich cyfleusterau/gwasanaethau/canllawiau ynghylch ‘ailddefnyddio’.

Ar gael mewn gwyrdd, du a gwyn.

Nid oes angen i chi gael cymeradwyaeth gennym ni i ddefnyddio'r ased hwn. Ond os hoffech anfon eich celfwaith i ni am adborth, anfonwch ebost atom i CymruYnAilgylchu@wrap.org.uk.

Last updated

29 November 2023

File formats

zip

Type

Logos brand Arwyddion ailgylchu

Campaigns

Cymru yn Ailgylchu

Copyright

WRAP

Download files

By downloading resources you are agreeing to use them according to our terms and conditions.

These files may not be suitable for users of assistive technology.