Cymru yn Ailgylchu: Marc brand ‘ailgylchu’ dwyieithog

Marc brand ‘ailgylchu’ dwyieithog i bartneriaid yng Nghymru ei ddefnyddio ar ddeunyddiau ailgylchadwy, fel eitemau papur a chardbord, yn cynnwys llythyrau, taflenni ac amlenni. Ar gael mewn gwyrdd.

Nid oes angen i chi gael caniatâd gennym i ddefnyddio'r ased hwn. Ond os hoffech anfon eich gwaith celf atom i gael adborth, anfonwch e-bost atom yn WalesRecycles@wrap.org.uk.

Last updated

29 June 2023

File formats

zip

Type

Logos brand Arwyddion ailgylchu

Campaigns

Cymru yn Ailgylchu

Copyright

WRAP

Download files

By downloading resources you are agreeing to use them according to our terms and conditions.

These files may not be suitable for users of assistive technology.