Rydym wedi casglu’r holl Gwestiynau Cyffredin am grantiau ar Raddfa Fach y Gronfa Economi Gylchol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydynt wedi’u hateb yn y rhestr, neu yn y ddogfen ganllaw ar gyfer grantiau ar Raddfa Fach, anfonwch nhw at ein tîm Cronfa Economi Gylchol ar CEFWales@wrap.org.uk

Allwedd i'r categorïau:

1. = Cyllid 5. = Ffynonellau’r deunydd
2. = Proses grantiau 6. = Amrywiol
3. = Gwerth y grant 7. = Tystiolaeth monitro
4. = Lleoliad 8. = Prynu’r offer

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • WRAP-wcb210-ceg-rf-cwestiynau-cyffredin-20210715.pdf

    PDF, 321.13 KB

    Lawrlwytho

Tagiau