Sylwer, er nad yw WRAP Cymru yn cynnig cefnogaeth sefydlu gwerth ar hyn o bryd, mae cyfres o astudiaethau achos, adroddiadau ac offer am ddim ar gael.

"Dairy Mapping: Summary of sources of dairy wastes and by-products"

Cyflwyniad sy’n crynhoi mapio a blaenoriaethu’r sgil-gynhyrchion a gwastraff cychwynnol yn y sector llaeth  “Getting more value from by-products and waste in the dairy sector” (Saesneg yn unig). 

Arfarniad o ddewisiadau yn y sector llaeth

Arfarniad o ddewisiadau yn y sector llaeth ar gyfer sgil-gynhyrchion a gwastraff a flaenoriaethwyd – maidd asid, maidd melys a gwahanydd i wahanu’r llaeth yn geulon a maidd (Saesneg yn unig).

Cyflwyniadau sefydlu gwerth gwastraff bwyd – Sector pobi

Cyflwyniadau sefydlu gwerth gwastraff bwyd o ran y dewisiadau (Saesneg yn unig).

Cyflwyniadau sefydlu gwerth gwastraff bwyd – Sector seidr

Cyflwyniadau sefydlu gwerth gwastraff bwyd o ran y dewisiadau (Saesneg yn unig).

Cyflwyniadau sefydlu gwerth gwastraff bwyd – Sector cynnyrch ffres

Cyflwyniadau sefydlu gwerth gwastraff bwyd o ran y dewisiadau (Saesneg yn unig).

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

 • WRAP-dairy-valorisation-options-2017.pdf

  PDF, 1.43 MB

  Lawrlwytho
 • WRAP-bakery-sector-getting-more-value-from-waste-2017.pdf

  PDF, 1.52 MB

  Lawrlwytho
 • WRAP-cider-sector-getting-more-value-from-waste-2017.pdf

  PDF, 2.14 MB

  Lawrlwytho
 • WRAP-fresh-produce-sector-getting-more-value-from-waste-2017.pdf

  PDF, 1.83 MB

  Lawrlwytho

Tagiau