Yn 2021, comisiynodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (CGYLG), a Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Cymru (CGGC) y fenter gymdeithasol Ministry of Furniture (MoF), o Bort Talbot, De Cymru, i osod gofod swyddfa newydd yng Nghaerdydd.

Ffocws y gwaith hwn oedd mwyhau faint o’r stoc ddodrefn presennol y gellid ei ailddefnyddio a’i ddefnyddio at ddibenion newydd, gan anfon lleiafswm o ddeunydd i dirlenwi.

Mewn partneriaeth â Sefydliad y Deillion Merthyr Tydfil (MTIB), creodd MoF ofod gwaith cyfoes, hyblyg, hybrid ar gyfer CLlLC, CGYLG, CGGC a Data Cymru yn eu swyddfeydd yng Nghaerdydd.

Y weledigaeth oedd creu gofod a fyddai’n ategu amrywiaeth eu sectorau gyda chynaliadwyedd yn flaenoriaeth gadarn. Drwy ailddefnyddio, ailgynhyrchu, ac ailgylchu dodrefn o swyddfeydd presennol y sefydliadau, crëwyd nwyddau newydd gyda hyd oes ddisgwyliedig gyfatebol â dodrefn newydd.

Ffeithiau Allweddol

 • 187 o ddarnau o ddodrefn wedi’u harbed rhag mynd i dirlenwi/troi gwastraff yn ynni
 • 96 o ddesgiau newydd wedi’u hailgynhyrchu
 • 250 o loceri a photiau plannu wedi’u hailgynhyrchu
 • 481 o ddarnau o ddodrefn wedi’u creu
 • Ardystiad FSC ar yr holl nwyddau
 • • Lleihad ym milltiroedd danfon y nwyddau
 • 15,861kg o allyriadau CO2e wedi’u hosgoi

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

 • Caffael dodrefn ‘ail fywyd’ ar gyfer CLlLC a CGGC.pdf

  PDF, 1.01 MB

  Lawrlwytho

Tagiau