Crynodeb

Yn ystod 2016, adleolodd Iechyd Cyhoeddus Cymru o sawl swyddfa ategol lai ledled Cymru i un swyddfa fawr newydd â chynllun agored ym Mae Caerdydd (51,000 tr. sgwâr dros 4 llawr) sy’n ymgorffori trosglwyddo tua 500 aelod o staff. Roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru eisiau creu amgylchedd gweithle unigryw wedi’i gynllunio i annog man gwaith cydweithredol, cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar ddysgu a oedd yn ymgorffori cynaliadwyedd fel egwyddor graidd.

Roedd y brîff a luniwyd ar gyfer dodrefnu’r adeilad yn pwysleisio’r angen i arddangos cynaliadwyedd amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol trwy gydol yr ailosod. Er mwyn cyflawni hyn, defnyddiodd Iechyd Cyhoeddus Cymru ymagwedd newydd ac arloesol at gaffael offer, dodrefn a lloriau  swyddfa gan ddefnyddio cymaint o offer a chynnyrch wedi’u hailddefnyddio a’u hailgynhyrchu ag y bo modd. Roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru am i’r cynigiwr llwyddiannus ddefnyddio cymaint o’r dodrefn swyddfa presennol ag a oedd yn rhesymol: gan atgyweirio ac adnewyddu yn ôl yr angen ac ychwanegu elfennau newydd yn ôl yr angen. Roedd yr ymarfer wedi’i seilio ar ymagwedd gydweithredol at sicrhau canlyniad gofynnol, yn hytrach na manyleb fanwl o niferoedd ac anghenion, gyda gwahoddiad i gyflenwyr ddarparu tendrau a fyddai, mewn amrywiaeth o ffyrdd, yn bodloni anghenion dylunio a chyflenwi’r cleient.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • WRAP-iechyd-cyhoeddus-cymru-2016.pdf

    PDF, 236.78 KB

    Lawrlwytho

Tagiau

Sectorau

Sector cyhoeddus