Nextek Decking Composite.jpg

Diweddariad cynnydd (Medi 2021)

Llwyddiant wrth drawsnewid cwpanau coffi untro yn ddeunyddiau adeiladu sy’n dal dŵr

Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae WRAP Cymru wedi tynnu ynghyd Nextek ac Ecodek, cynhyrchwr decin cyfansawdd blaenaf y Deyrnas Unedig, i ddod o hyd i ffordd o ddefnyddio gwastraff cwpanau coffi untro ynghyd â ddeunydd anodd i ailgylchu, i gynhyrchu deunyddiau adeiladu sy’n dal dŵr.

Er mai papur yw prif ddeunydd cwpanau coffi, caiff cwpanau coffi tafladwy eu leinio â phlastig wedi bondio’n dynn i’r papur, sy’n golygu bod y cwpanau’n dal dŵr ac felly’n gallu dal hylifau. O ganlyniad i strwythur y cyfansawdd, ni ellir ailgylchu’r cwpanau hyn mewn cyfleusterau ailgylchu papur arferol, felly mae’n rhaid mynd â hwy i gyfleusterau arbennig, ac mae’r rhain yn brin iawn yn y Deyrnas Unedig.

Mae’n bosibl fod y bartneriaeth hon wedi trawsnewid casglu cwpanau coffi untro i’w wneud yn opsiwn busnes dichonadwy, drwy droi’r hyn a arferid ei ystyried yn wastraff problemus yn ddeunydd crai gwerthfawr.

Drwy’r prosiect, cafodd byrddau decin eu cynhyrchu’n llwyddiannus gan ddefnyddio rhwng 10% a 30% o blastig/papur a phlastig ystwyth PP ac LDPE amlhaenog sy’n anodd ei ailgylchu, gan wneud defnyddio deunyddiau eilgylch yn ddewis amgen dichonadwy i waredu’r deunyddiau pacio untro hyn fel gwastraff. Mae Ecodek nawr yn gweithio gyda’u tîm datblygu cynnyrch i archwilio pa nwyddau eraill y gallant ei wneud gan ddefnyddio’r deunydd newydd.

Pan fo’r cwpanau coffi papur hyn wedi’u cyfuno â phlastig ystwyth amlhaenog anodd eu hailgylchu, mae’r deunyddiau adeiladu sy’n dal dŵr a gynhyrchir ohonynt yn gryf, yn hirhoedlog ac yn ysgafn. Mae potensial i’r nwyddau gael eu defnyddio ar gyfer sawl pwrpas, o ddecin a dodrefn awyr agored sy’n dal dŵr a deunyddiau adeiladu â strwythur cryf i’w defnyddio ar raddfa llawer mwy. At hynny, gellir ei ailgylchu’n ôl i mewn i ddeunyddiau adeiladu newydd ar ddiwedd ei oes.

Gyda thua 500,000 o gwpanau’n cael eu taflu fel sbwriel yn ddyddiol yn y Deyrnas Unedig, a dim ond 0.25% yn cael eu hailgylchu, mae angen dirfawr am newid i leihau’r niwed i’n hamgylchedd.

Er nad dyma’r tro cyntaf i hen gwpanau coffi gael bywyd newydd, gallai fod yn newid sylweddol gan fod y prosiect wedi profi’r gallu i ailgylchu symiau sylweddol o ddeunydd untro gwastraff, gan eu troi’n ddeunyddiau adeiladu cynaliadwy.

Yn ôl i’r Prosiectau Arddangos