Mae WRAP Cymru wedi datblygu’r adnodd hwn ar gyfer Mapio Plastigion Economi Gylchol Cymru – adnodd defnyddiol ar gyfer gwneuthurwyr ac ailbroseswyr plastigion yng Nghymru.

Mae’n cynnig darlun rhyngweithiol, gweledol o raddfa’r sector plastigion yng Nghymru, yn plotio lleoliadau busnesau ac yn helpu i ddangos lleoliadau clystyrau.

Gall defnyddwyr: 

  • Chwilio yn ôl math y cwmni 
  • Chwilio am enw cwmni penodol
  • Gallwch bori’r nifer o fusnesau ym mhob ardal awdurdod lleol
  • Gallwch bori’r tunelleddau a’r mathau o ddeunyddiau sy’n cael eu trin ar bob safle
  • Archwilio safleoedd yn ôl eu math o drwydded

Nod yr adnodd yw helpu i cefnogi mwy o gydweithio rhwng y busnesau lu sy’n ffurfio sector plastigion Cymru. Mae’n rhoi cyfle i fusnesau gynyddu eu dealltwriaeth o’r sector plastigion ehangach yng Nghymru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr adnodd, neu os hoffech ychwanegu (neu ddiweddaru) manylion eich busnes ar yr Adnodd Mapio, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen hon, os gwelwch yn dda.

Os na allwch weld yr Adnodd Mapio isod yn eich porwr, yna gallwch ei gyrraedd trwy ddefnyddio’r ddolen hon.

Os dymunwch ehangu eich chwiliad y tu hwnt i Gymru, mae’r UK Circular Plastics Network wedi cynhyrchu map tirwedd i gyd-fynd â hwn sy’n dangos y Deyrnas Unedig gyfan. Mae hefyd yn cynnwys Sefydliadau Academaidd a Sefydliadau Ymchwil a Thechnoleg. Dyma’r ddolen i’r map tirwedd hwnnw.

Yn ogystal â’r gwaith y mae WRAP Cymru’n ei wneud i gynyddu’r cyflenwad o nwyddau sy’n cynnwys deunydd eilgylch, rydym wedi datblygu Map Plastigion Economi Gylchol Cymru er mwyn cefnogi mwy o gydweithio ar draws y sector plastigion yng Nghymru.

Os oes angen arnoch chi fwy help am ddefnyddio'r adnodd, cliciwch yma am ganllaw.
Sut i gael yr wybodaeth y mae ei hangen arnoch o’r Map Plastigion
Welsh Government Initiative Logo

Tagiau