Cymru yn Ailgylchu: Cyfrifiannell Buddion Lleol

Mae’r ‘Gyfrifiannell Buddion Lleol’ hon wedi’i chynllunio i gyfrifo faint o ynni y gellir ei arbed pe byddai pob Aelwyd mewn Awdurdod Lleol (ALl) yn ailgylchu un ‘eitem’ yn ychwanegol bob mis. Cafodd yr adnodd hwn ei greu i gynorthwyo ALl Cymru i drosi eu tunelleddau i greu negeseuon sy’n ynghylch ynni. Mae’r data a ddefnyddiwyd i greu’r gyfrifiannell hon yn benodol i Gymru.

Gall ALlau fewnbynnu nifer yr Aelwydydd (HH) yn eu ALl, a bydd y daenlen yn diweddaru’n awtomatig i gyfrifo faint o ynni y gellir ei arbed drwy ailgylchu un yn fwy o bob ‘eitem’ bob mis. Dangosir yr ynni a gaiff ei arbed yn nhermau dyddiau neu wythnosau o bweru ysgol gynradd, ysbyty neu lyfrgell leol.

Gall ALlau ddefnyddio'r data hwn yn eu hymgyrchoedd a'u cyfathrebiadau i annog ac ysgogi preswylwyr i ailgylchu mwy o'u gwastraff.
Defnyddir troednodiadau i egluro ffynhonnell yr wybodaeth neu’r fformiwlâu a ddefnyddir ar gyfer y cyfrif.

Sylwch: Er nad yw'r cyfrifiadau a ddefnyddir yn yr offeryn hwn yn gyfrinachol, mae peth o'r data yn gyfrinachol. Rydym wedi nodi ffynhonnell yr holl ddata a ddefnyddir yn yr Offeryn, ond nid oes gennym ganiatâd i gyhoeddi'r holl ddata oherwydd rhai cytundebau trwyddedu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, cysylltwch â CymruYnAilgylchu@wrap.org.uk.

Last updated

19 October 2021

File formats

xlsx

Areas

Cymru

Materials

Gwydr Metelau Papur a chardbord Plastig

Type

Offeryn

Campaigns

Cymru yn Ailgylchu

Copyright

WRAP

Download files

By downloading resources you are agreeing to use them according to our terms and conditions.

These files may not be suitable for users of assistive technology.