Eiconau Deunydd: Cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff (WEEE)

Gwybodaeth

Casgliad o eiconau deunydd ar gyfer WEEE, gan gynnwys fersiynau portread a thirwedd o'r canlynol: Trydanol, Batris, Cetris argraffu, Setiau teledu a monitorau, Tiwbiau goleuo, Bylbiau arbed ynni, Bylbiau golau cymysg, Teclynnau mawr, Oergelloedd a rhewgelloedd, Teclynnau bach, Offer telathrebu a chyfrifiaduron, Ffonau symudol.

Cyfeiriwch at y ddogfen 'Material Streams Overview’ a Chanllawiau Brand Cymru yn Ailgylchu i gael gwybodaeth ar sut i ddefnyddio'r eiconau.

Wedi'i ddiweddaru Ddiwethaf

5 Hydref 2021

Fformatau Ffeiliau

zip

Ardaloedd

Cymru

Deunyddiau

Trydanol

Math

Eiconau

Ymgyrchoedd

Cymru yn Ailgylchu Eiconau deunydd

Hawlfraint

WRAP

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

General electricals

Large appliances

Small appliances

Telecoms & computers

Lighting