Yn ystod 2017, aeth Cyngor Dinas a Sir Abertawe ati i gynnal rhaglen gweithio’n ystwyth, a fydd yn y pen draw yn symud 1,400 o weithwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe o swyddfeydd unigol traddodiadol i amgylchedd gweithio’n hyblyg.

Ffeithiau Allweddol

  • Mae gweithio’n ystwyth wedi lleihau’r angen am ofod swyddfa gan oddeutu 25%;
  • Mae 486 o eitemau o ddodrefn wedi cael eu hailddefnyddio neu eu hailgynhyrchu;
  • Mae teils carped wedi’u hailddefnyddio wedi lleihau gwastraff i dirlenwi neu losgi gan 2.39 o dunelli

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • WRAP-astudiaeth-achos-cyngor-abertawe-20180305.pdf

    PDF, 401.4 KB

    Lawrlwytho

Tagiau