Gall y gair ‘Bioblastigion’ beri dryswch, gan fod termau, honiadau, safonau ac ystyriaethau defnyddio/gwaredu yn wahanol i blastigion confensiynol, ffosil-seiliedig. Er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio’n briodol, nod y ddogfen ganllaw hon yw rhoi’r adnoddau i fusnesau allu gwneud y penderfyniadau iawn.

Nod y ddogfen hon yw rhoi arweiniad ar yr ystyriaethau y dylid eu gwneud wrth benderfynu a yw deunydd bioblastig yn briodol mewn cymhwysiad ynteu a yw ffactorau allanol, fel cyfyngiadau presennol ar weithgynhyrchu neu reoli gwastraff, yn cyfyngu ar y manteision y gellir eu cyflawni. Mae’n rhoi ciplun o’r cynnydd yn nefnyddio a rheoli gwastraff deunyddiau a nwyddau plastig bioseiliedig/compostadwy, gan egluro:

· Terminoleg.

· Safonau ardystio perthnasol.

· Manteision/anfanteision amgylcheddol cyffredinol.

· Cymwysiadau a chyfleoedd allweddol (yn dibynnu ar seilwaith rheoli gwastraff).

· Addysgu ar gyfleu gwybodaeth (yn cynnwys yn ystod y cam gwaredu gan ddefnyddwyr).

Mae’r ddogfen hon yn cyd-fynd â Strategaeth Mwy Nag Ailgylchu Llywodraeth Cymru: yn benodol, annog defnyddio mwy o bioblastig o ffynonellau adnewyddadwy pan fo angen defnyddio plastig o hyd, a pha bryd mae hyn yn cynrychioli’r opsiwn amgylcheddol gorau yn gyffredinol.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • Canllaw Bioblastigion i Gymru 2023.pdf

    PDF, 11.57 MB

    Lawrlwytho

Tagiau