Mae’r sefydliadau canlynol ar gael i roi cymorth ichi:

Gall y sefydliadau hyn gynnig gwybodaeth a chymorth ar reoli gwastraff i’ch helpu i greu economi gylchol yng Nghymru.

  • WRAP Cymru – Gallwch ddod o hyd i erthyglau, cyngor a chymorth ar ddeunyddiau gwastraff, eu gwrth a’r cyfleoedd i ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff.
  • Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) – Gallwch ddysgu sut caiff safleoedd gwastraff a gweithgynhyrchu eu rheoleiddio.
  • Cofrestr Gyhoeddus CNC – Gwiriwch drwydded unrhyw weithredwyr gwastraff yn eich cadwyn gyflenwi.
  • Map Plastigion Economi Gylchol – ewch yn ol i’r map plastigion i ddod o hyd i safleoedd sy’n prosesu deunyddiau gwastraff, yn ailgylchu gwastraff plastig i wneud nwyddau newydd a chynhyrchwyr nwyddau plastig newydd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr adnodd, neu os hoffech ychwanegu (neu ddiweddaru) manylion eich busnes ar yr Adnodd Mapio, cysylltwch â ni ar Resources.Wales@wrap.org.uk

Tagiau