Un o amcanion allweddol ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ yw i 70% o wastraff o’r cartref fod yn cael ei ailgylchu erbyn 2025. Bydd yr amcan hwn yn cael ei ategu gan dargedau ailgylchu statudol ar gyfer awdurdodau lleol unigol.

Mae’r astudiaeth hon, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn archwilio manteision cymharol amrywiol systemau casglu ailgylchu sych (cymysg, dwy ffrwd, a didoli wrth ymyl y ffordd) yn gysylltiedig ag amcanion cynaliadwyedd Llywodraeth Cynulliad Cymru, gyda’r bwriad o oleuo’r fframwaith polisi y bydd awdurdodau yn gweithio oddi mewn iddo wrth wneud newidiadau i’w gwasanaethau er mwyn cyrraedd y targed.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • WRAP-kerbside-collections-report-2011-saesneg-yn-unig.pdf

    PDF, 571.67 KB

    Lawrlwytho
  • WRAP-kerbside-collections-annex-2011-saesneg-yn-unig.pdf

    PDF, 5.15 MB

    Lawrlwytho

Tagiau