Pwrpas yr astudiaeth achos hon yw tynnu sylw at fuddion dull cylchol o ymdrin ag ailddefnyddio, atgyweirio ac ailgylchu /uwchgylchu, a’r cyfleoedd masnachol y mae hyn yn ei gynnig.

Mae’r term ‘cynaliadwyedd’ yn cynnwys tair egwyddor. Mae cynaliadwyedd amgylcheddol yn ymwneud â rheoli adnoddau naturiol i’w cadw a’u diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae cynaliadwyedd economaidd yn ymdrechu i greu economi wydn a ffyniannus nawr ac ar gyfer y dyfodol. Mae cynaliadwyedd cymdeithasol yn anelu at greu cymdeithas deg, gynhwysol a chydradd, yn cynnwys mynediad at addysg, gofal iechyd a chyflogaeth.

Yn yr astudiaeth achos hon, edrychwn ar yr elusen ‘too good to waste’ yn Rhondda Cynon Taf, a sefydlwyd yn 1995, ac sy’n arddel y datganiad cenhadaeth hwn: “mae too good to waste yn ymroddedig i newid bywydau pobl bob dydd, drwy ddatblygu a gweithredu menter gymdeithasol gynaliadwy sy’n cwrdd ag anghenion y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.”

Mae too good to waste yn cyflawni’r amcan hwn gan hefyd ddwyn elw, gan ddarparu amrywiaeth o wasanaethau i’r gymuned leol ac i fusnesau, a gwireddu talent y gymuned leol.

Ffeithiau allweddol – toogoodtowaste 2022

 • £1.3m trosiant, ohono yn £88k oedd arian grant
 • 1,065 o dunelli o eitemau trydanol ac eitemau o’r cartref wedi’u dargyfeirio o dirlenwi a mwy na 5 tunnell o CO2 wedi’i osgoi
 • 161,000 o eitemau wedi’u dewis ar gyfer ailddefnyddio.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

 • toogoodtowaste and Circular Commercial Opportunities - English

  PDF, 2.72 MB

  Lawrlwytho
 • toogoodtowaste and Circular Commercial Opportunities - Welsh

  PDF, 2.7 MB

  Lawrlwytho

Tagiau