Mae’r adroddiad hwn yn tynnu ynghyd sawl ffrwd o waith (adroddiadau, arolygon a chyflwyniadau) a gwblhawyd gan bartneriaid fel rhan o beilot Cynllun Dychwelyd Ernes Digidol (Digital Deposit Return Scheme/DDRS) yng Nghonwy, a gynhaliwyd yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2021.

Mae Llywodraeth Cymru’n anelu at gyflwyno Cynllun Dychwelyd Ernes (DRS) erbyn 2024.

System sy’n annog defnyddwyr i ailgylchu eitem drwy godi ernes ariannol pan brynir yr eitem yw DRS. Caiff yr ernes hon ei had-dalu pan fo’r eitem yn cael ei dychwelyd i’w hailgylchu. Cynllun ar gyfer cynwysyddion diodydd yw’r un sy’n cael ei ystyried ar hyn o bryd, a’i nod yw lleihau taflu sbwriel, hybu cyfraddau ailgylchu a gwella ansawdd y deunydd a gesglir i’w ailgylchu.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • Adolygiad Peilota Cynllun Dychwelyd Ernes Digidol.pdf

    PDF, 905.17 KB

    Lawrlwytho

Tagiau